FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 36398012
DIČ: 2020127428
IČ DPH : SK2020127428

Prevádzka

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Peter Záborský

Majiteľ spoločnosti, vedúci strediska

Peter Šuna

Doprava a mechanizácia

Silvia Kmeťová

Príprava stavieb

Peter Kabzan

Stavebný majster

Ing. Ján Martiš

Stavebný majster

Martin Baranec

Stavebný majster

Ladislav Husarčík

Stavebný majster

Jozef Rožek

Stavebný majster

Lucia Pastuchová

Príjem štrkov a odpadov

Michal Mikuláš

Sklad

Mária Ďuricová

Fakturácia

Daša Hučalová

Personalistika