Stavebná činnosť

Prima Slovakia s.r.o sa zaoberá najmä výstavbou inžinierských sietí, spevnených plôch a zemnými prácami.

 

Inžinierske siete

Realizujeme výstavbu a rekonštrukciu kanalizácií – splaškových, dažďových, vodovodov a plynovody vrátane prípojek a technologických objektov – lapače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie systémy, prečerpávacie stanice, čistiarne a iné.
Poskytujeme aj poradenstvo pred napojením na inžinierske siete, prípravu stavieb a súvisiacu inžiniersku činnosť.

 

Spevnené plochy

Realizujeme rôzne spevnené plochy – betónové, dlažbové, asfaltové, staveniskové vrátane súvisiacich dodávok – dopravné značenie, odvodnenie, odlučovače ropných látok a iné, často v súvislosti s výstavbou inžinierskych sieti. Na úpravu podložia vieme vo veľkej miere použiť recykláty z nášho recyklačného strediska, čo značne znižuje náklady výstavby.

 

Zemné práce

Široká škála naších stavebných strojov nám umožňuje realizovať rôzne zemné práce – prípravu územia, hrubé terenne úpravy, výkopy rýh, skrývky zemín, hutnenie povrchu.
Výkopovú zeminu sme schopný ďalej uskladniť, prípadne zrecyklovať a pripraviť na ďalšie použitie.

 

Referencie

Demolačné práce

Zabezpečenie kompletnej likvidácie stavebných objektov vrátane likvidácie stavebného odpadu

Skládka a recyklácia

Likvidácia a skládka stavebného odpadu. Spracovanie odpadu mobilným drvičom

Inžinierske stavby

Výstavba inžinierských sietí, spevnených plôch a zemné práce

Stavebná doprava

Doprava stavebných strojov, doprava sklápačmi, doprava a prenájom kontajnerov

Stavebné stroje

Nakladače, vibračná technika, buldozéry, rýpadlá, autožeriavy, demolačná technika, údržba komunikácií