Firma Prima Slovakia s.r.o sa okrem iného zaoberá komplexnou likvidáciou stavebných objektov.
Táto zahrňuje všetky činnosti od

  • návrhu technologických postupov
  • zastupovania na príslušných úradoch
  • samotné demolačné práce
  • likvidáciou vzniknutého odpadu
  • prípadne opätovné využitie recyklovaných vybúraných hmôt

Vlastníme moderné stroje, čo nám umožňuje realizovať demolácie v krátkom termíne, bezpečne, ekologicky a za veľmi zaujímavú cenu.

Nami realizované demolácie hovoria za všetko.

Demolačné práce

Zabezpečenie kompletnej likvidácie stavebných objektov vrátane likvidácie stavebného odpadu

Skládka a recyklácia

Likvidácia a skládka stavebného odpadu. Spracovanie odpadu mobilným drvičom

Inžinierske stavby

Výstavba inžinierských sietí, spevnených plôch a zemné práce

Stavebná doprava

Doprava stavebných strojov, doprava sklápačmi, doprava a prenájom kontajnerov

Stavebné stroje

Nakladače, vibračná technika, buldozéry, rýpadlá, autožeriavy, demolačná technika, údržba komunikácií